Bedijfsproces optimalisatie

JDR Improvements helpt bedrijven om de efficientie te verhogen, kennisdeling te optmimaliseren en werklasten te verminderen.

Vanuit de passie om constant te willen verbeteren helpen wij bedrijven efficienter te opereren, dat kan zijn door verschillende afdelingen nauwer samen te laten werken, communicatie te verbeteren, of juist kennis meer te delen binnen het bedrijf waardoor de samenhorigheid en een One-Company Attitude zal worden uitgedragen.

Omdat de genoemde aspecten niet binnen 1 specifieke branche behoren richten wij ons ook op alle bedrijven, van groot tot klein in alle sectoren.

Vanuit onze dienstverlening zullen wij na een intake van 3 dagen om het bedrijf en diens processen in grote lijnen te leren kennen een plan maken om hierna op periodieke basis het plan uit te voeren, te evalueren en waarnodig bij te sturen. Dit kan op basis van 1 dag per 2 weken of maandelijks waarbij wij de verbeterstappen blijven evalueren tot het resultaat is bereikt.

De investering zal het waard zijn waarbij uw bedrijf sterker dan ooit tevoren zijn groei kan voortzetten!

Onze Diensten

  Improvement Health-check Kleine Bedrijven

De Improvement Health-Check voor kleinen bedrijven is bedoeld voor bedrijven tot 10 medewerkers. Tijdens de Improvement Health-check word van uw bedrijf in 3 dagen een analyse gemaakt waarin de afdelingen worden geinterviewd, processen in kaart worden gebracht en knelpunten worden vastgelegd. Hieruit volgt een verbeterplan waarin uiteen word gezet welke verbeteringen ertoe zullen leiden dat uw bedrijf efficienter gaat opereren, waarmee communicatie word verbeterd en met welke mogelijkheden u de OneCompany instelling kunt realiseren.

Voor een vrijblijvende offerte of gesprek kunt u contact met ons opnemen middels het contactformulier.
 • Voor bedrijven tot 10 medewerkers
 • In kaart brengen communicatiestromen en knelpunten
 • In kaart brengen van mogelijke verbeteringen
 • Besparing op inefficiente bedrijfsvoering
 • De weg naar een OneCompany instelling
 • Aanbevelingen rapport na de Intake

  Improvement Health-check Middelgrote Bedrijven

De Improvement Health-Check voor middelgrote bedrijven is bedoeld voor bedrijven tot 50 medewerkers. Tijdens de Improvement Health-check word van uw bedrijf in 5 dagen een analyse gemaakt waarin de afdelingen worden geinterviewd, processen in kaart worden gebracht en knelpunten worden vastgelegd. Hieruit volgt een verbeterplan waarin uiteen word gezet welke verbeteringen ertoe zullen leiden dat uw bedrijf efficienter gaat opereren, waarmee communicatie word verbeterd en met welke mogelijkheden u de OneCompany instelling kunt realiseren.

Voor een vrijblijvende offerte of gesprek kunt u contact met ons opnemen middels het contactformulier.
 • Voor bedrijven tot 50 medewerkers
 • In kaart brengen communicatiestromen en knelpunten
 • In kaart brengen van mogelijke verbeteringen
 • Besparing op inefficiente bedrijfsvoering
 • De weg naar een OneCompany instelling
 • Aanbevelingen rapport na de Intake

  Improvement Health-check Grote Bedrijven

De Improvement Health-Check voor grote bedrijven is bedoeld voor bedrijven met meer dan 50 medewerkers. Tijdens een eerste gesprek word bepaald hoeveel dagen benodigd zijn om een analyse te maken het bedrijf, dit kan op een onderdeel van het bedrijf zijn, bepaalde afdelingen of op het gehele bedrijf. Hieruit volgt net als bij de andere diensten een verbeterplan waarin uiteen word gezet welke verbeteringen ertoe zullen leiden dat uw bedrijf efficienter gaat opereren, waarmee communicatie word verbeterd en met welke mogelijkheden u de OneCompany instelling kunt realiseren.

Voor een vrijblijvende offerte of gesprek kunt u contact met ons opnemen middels het contactformulier.
 • Voor bedrijven vanaf 50 medewerkers
 • In kaart brengen communicatiestromen en knelpunten
 • In kaart brengen van mogelijke verbeteringen
 • Besparing op inefficiente bedrijfsvoering
 • De weg naar een OneCompany instelling
 • Aanbevelingen rapport na de Intake

Contactgegevens

KantoorDordrecht, Nederland

Telefoon+31 (0)6 36 07 92 32

e-Mail adrescontact@company-improvements.nl